Ergis

Taśmy dylatacyjne

TAŚMY DYLATACYJNE to elastyczne, wodoszczelne zabezpieczenie szczelin roboczych i dylatacyjnych we wszelkiego rodzaju budowlach.

ZASTOSOWANIE:

  • konstrukcje betonowe i żelbetowe,
  • budowle hydrotechniczne,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • baseny,
  • płyty gnojne,
  • wiadukty.

 Przykładowe zastosowanie: 

  tasma1.jpg


Taśmy dylatacyjne ERGIS produkowane są metodą wytłaczania ze zmiękczonego polichlorku winylu i innych dodatków. Taśmy dylatacyjne są elastycznymi profilami szczelnymi, odpornymi na działanie wody, kwasów organicznych i nieorganicznych, roztworów soli i ługów. Wykazują odpowiednią odporność na proces starzenia w warunkach naturalnych. Pod wpływem niskich temperatur wzrasta ich twardość, co nie powoduje jednak spadku parametrów fizyko-mechanicznych. Taśmy są nietoksyczne.

 

tasma.jpg


Taśmy dylatacyjne i taśmy do przerw roboczych z PVC ERGISS.A. posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6095/2009 + Aneks nr 1, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. 

Kształty i wymiary taśm:

tasma_2.jpg

 

WŁAŚCIWOŚCI TAŚM DYLATACYJNYCH:

Wybrane właściwości fizykochemiczne taśm dylatacyjnych

 lp

Wymagania

Wartość

 1

Gęstość g/cm3

1,20-1,40

 2

Maksymalne naprężenia rozciągające N/mm 2 nie więcej niż

8

 3

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu, %, nie mniej niż

220

 4

Twardość, oShA, nie więcej niż

75

 5

Zmienna twardość po 
wygrzewaniu w ciagu 3 h, w 
temp.70oC, nie więcej niż

20

 6

Chłonność wody zimnej po 
24h, mg, nie więcej niż

80

 7

Odporność na niską 
temperaturę - 20oC

próbka nie powinna
wykazywać pęknięć

 

Wymiary taśm:

Typ taśmy

Grubość [mm] 

Szer./dł. [m] 

Taśma dylatacyjna "0" 

 3,00

 0,115/35,0

Taśma dylatacyjna "3" 

 5,00

 0,190/25,0

Taśma dylatacyjna "3" P

 5,00

 0,190/25,0

Taśma dylatacyjna "3" Z 

 5,00

 0,190/25,0

Taśma dylatacyjna "4"

 5,00

 0,350/20,0

Taśma dylatacyjna "A" 

 7,00

 0,270/20,0

Kontakt dla klienta
.