Ergis

Jan Polaczek (1951)

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej w 1975 roku, związany z handlem zagranicznym najpierw w Coopexim w Warszawie, a od 1985 do 1997 roku w Cefratex International w Paryżu, gdzie od 1986 roku pełnił funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego. Spółka reprezentowała interesy polskich central handlu zagranicznego jak Paged, Polcotex, Coopexim i Cepelia oraz takich producentów jak Fameg i Polamp-Piła rozwijając na dużą skalę współpracę z francuskimi sieciami wysyłkowymi takimi jak La Redoute, 3 Suisses, Quelle oraz sieciami m.in. Auchan, Carrefour, Habitat itp. Od 1998 r. związany z Grupą Ergis jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w latach 1998-2000, a następnie od 2001 roku jako Dyrektor Pełnomocny nadzoruje sprawy eksportu.

.