Ergis

Media

18 listopada 2009, 09:38

Grupa ERGIS – zamknięcie uzupełniających zapisów na obligacje zamienne

Grupa ERGIS w uzupełniającej transzy zapisów na niepubliczną emisję obligacji serii A, przyjęła zapisy na całą pozostałą do dyspozycji pulę: 4 mln zł. Tym samym łączna wartość emisji obligacji zamiennych serii A zwiększyła się do 30 mln zł, a ich liczba wyniesie 30.000 sztuk, co odpowiada 100% wartości i liczby obligacji zamiennych, na emisję których wyraziło zgodę NWZA z28 października 2009 r. ...

12 listopada 2009, 10:27

GRUPA ERGIS Z SUKCESEM FINALIZUJE EMISJĘ OBLIGACJI ZAMIENNYCH

Grupa ERGIS finalizuje niepubliczną emisję obligacji zamiennych. Złożone w ramach emisji zapisy na obligacje zamienne serii A opiewają łącznie na 26 mln zł. Objęcie obligacji zamiennych i zapłata za nie nastąpi po rejestracji uchwał NWZ z 28 października 2009 r. przez właściwy sąd rejestrowy. ...

28 października 2009, 12:47

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2009: REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE I PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI

Grupa ERGIS zanotowała rekordowe wyniki finansowe po trzech kwartałach 2009 roku. Wynik brutto na sprzedaży Grupy wzrósł do 84,2 mln zł, czyli był o 22,2% wyższy niż rok wcześniej. ...

27 sierpnia 2009, 10:09

GRUPA ERGIS SILNA W CZASIE KRYZYSU: REKORDOWE WYNIKI OPERACJNE W I PÓŁROCZU 2009 r.

Grupa ERGIS zanotowała w pierwszym półroczu 2009 roku rekordowy w swojej historii wynik brutto na sprzedaży, w wysokości 59,9 mln zł (wzrost o 26,4%), oraz zysk operacyjny na poziomie 24 mln zł, czyli wyższy aż o 140% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. ...

12 maja 2009, 13:20

Grupa ERGIS: REKORDOWY ZYSK OPERACYJNY W I KWARTALE 2009 roku

Grupa ERGIS zanotowała w pierwszym kwartale 2009 roku, rekordowy w historii Grupy, kwartalny zysk operacyjny rzędu 15,4 mln zł, blisko trzykrotnie wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. ...

24 lutego 2009, 10:13

GRUPA ERGIS: WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKU OPERACYJNEGO W 2008 ROKU

Grupa ERGIS zanotowała w 2008 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 543,17 mln zł, czyli o ponad 27% wyższe niż w roku poprzednim. ...

.