Ergis

Media

26 stycznia 2009, 14:00

BRE BANK SA i BANK HANDLOWY SA WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA DALSZE FINANSOWANIE KREDYTEM WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GRUPĘ ERGIS NA ZAKUP SPÓŁEK NIEMIECKICH

Grupa ERGIS, w dniu 26 stycznia 2009 r., podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Spółką i Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz BRE Bankiem SA w październiku 2007 roku, przedłużający okres spłaty transzy B kredytu (wynoszącej 1,3 mln EUR i 22 mln zł) oraz części transzy A (3,89 mln EUR) począwszy od stycznia 2010 r. ...

.