Ergis

Historia

2019

kwiecień
Uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii stretch w Oławie.

 

2017

sierpień
Połączenie MKF-Ergis GmbH oraz Schimanski-Ergis GmbH w jedną spółkę o nazwie MKF-Schimanski-ERGIS GmbH.

lipiec
Uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii stretch nanoERGIS®.

 

2016

luty
podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, upoważniającej Zarząd Spółki do skupu do 5% akcji własnych w celu umorzenia

 

2015

październik
przeniesienie produkcji twardych laminatów do żywności z Gallina do Berlina 

maj

 • uruchomienie w Oławie drugiej linii do produkcji taśm PET (Greenstrap)
 • uruchomienie nowej linii do druku fleksograficznego w Nowym Sączu

styczeń
przeniesienie produkcji folii termokurczliwych PVC z Oławy do Wąbrzeźna

 

2014


lipiec
Powrót spółki do nazwy Ergis SA, zmiana nazwy skróconej, pod którą akcje spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na EGS

kwiecień
Uruchomienie w Oławie ELSA - Ergis Load Stability Academy, służącej do badania stabilności ładunków na paletach

marzec
Uruchomienie drugiej linii do produkcji folii nanoERGIS® w Oławie

luty
Spełnienie warunku zawieszającego transkację odkupienia udziałów w Finergis Sp. z o.o. Przejęcie przez Tadeusza Nowickiego i Marka Górskiego pośredniej kontroli nad pakietem 37,38% akcji Ergis-Eurofilms SA

2013

październik
Przeniesienie z Berlina do Wąbrzeźna i uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii i laminatów PVC, PVC/PE

2013

styczeń
Nabycie większościowego pakietu udziałów spółki CS Recycling Sp. z o.o., zajmującej się się recyklingiem tworzyw sztucznych

2012

 • Utworzenie Dywizji Folii Twardych, która obejmuje: MKF-Ergis Sp. z o.o., MKF-Ergis GmbH, Schimanski-Ergis GmbH.
 • Przeniesienie z Berlina do Wąbrzeźna linii do produkcji twardych folii PET.
 • Sprzedaż udziałów w Tapetach Ergis Sp. z o.o.
 • Uruchomienie pierwszej w Europie linii do produkcji folii  nanoERGIS® w Oławie
 • Modernizacja działu laminacji w spółce Flexergis – nowa linia do bezrozpuszczalnikowej laminacji folii opakowaniowych
 • Wdrożenie we Flexergis standardów HACCP oraz certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z ISO 22000
 • Uzyskanie certyfikatu BRC przez MKF-Ergis Sp. z o.o.

2011

Przeniesienie z Berlina do Wąbrzeźna (do nowo zbudowanych hal) i uruchomienie linii do produkcji twardych folii PVC i laminatów PVC/PE

2010

Utworzenie spółki MKF-Ergis Sp. z o.o., budowa nowych hal produkcyjnych,

2009

 • Zakończenie rozbudowy zakładu produkcyjnego spółki Flexergis, uruchomienie kolejnej linii druku fleksograficznego
 • Uzyskanie certyfikatu BRC/IOP przez MKF-Folien GmbH


2007

 • Przejęcie Flexergis Sp. z o.o. - wiodącego producenta zadrukowanych opakowań giętkich do żywności,
 • Fuzja ERGIS SA i Eurofilms SA zmiana nazwy Ergis-Eurofilms S.A.;
 • Przejęcie MKF-Folien GmbH (producent twardych folii i laminatów z PVC, PVC/PE i PET) oraz
 • Przejęcie Schimanski GmbH (producent twardych laminatów do żywności).


2006

 • Debiut spółki EUROFILMS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Uruchomienie trzeciej linii do produkcji folii stretch w Oławie 


2005
Uzyskanie przez ERGIS S.A. i EUROFILMS POLSKA GRUPA ERGIS S.A. certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 14001: 2004, odnowienie przez ERGIS certyfikatów zgodności z normą ISO 9001:2000.

2004

 • Fuzja spółek: Tapety Gnaszyn S.A., Delpak Sp z o.o. i Eurofilms Polska Grupa Ergis Sp. z o.o., w efekcie fuzji powstanie EUROFILMS POLSKA GRUPA ERGIS S.A.
 • Modernizacja jedynego w Polsce kalandra do produkcji twardych folii PVC, przeniesienie go z Wojciechowa do Wąbrzeźna.


2003

 • Przejęcie kontroli nad Grupą ERGIS przez Finergis sp. z o.o – spółkę utworzoną przy udziale Funduszu DBG EE oraz Prezesa Zarządu Tadeusza Nowickiego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marka Górskiego
 • Uruchomienie drugiej linii do produkcji folii stretch PE


2002
Przejęcie przez Ergis kontroli nad spółką Tapety Gnaszyn SA.

2001

 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9002:1994  następnie ISO 9001:2000 (wrzesień 2003)
 • Zmiana w kapitale zakładowym Spółki Eurofilms Polska Grupa Ergis Sp. z o.o.: Ergis S.A. obejmuje 76% udziałów, a Eurofilms Extrusion Ltd obejmuje 24% udziałów.

2000 

 • W ramach joint venture z Eurofilms Extrusion Ltd zawiązanie spółki Eurofilms Polska Grupa Ergis Sp. z o.o. i przyłączenie jej do Grupy Ergis,
 • Uruchomienie pierwszej linii do produkcji folii stretch PE w Oławie, 

1999

 • Fuzja Ergis SA, ZTS Erg-Oława SA, Cefol-Erg SA.


1998

 • Objęcie funkcji Prezesa Zarządu ZTS Erg-Wąbrzeźno SA przez Tadeusza Nowickiego
 • Powstanie Grupy Ergis w drodze restrukturyzacji ZTS Erg Wąbrzeźno oraz przejęcia Schüpbach-Erg Sp. z o. o. i Delpak Sp. z o.o.,
 • Zmiana nazwy ZTS ERG Wąbrzeźno S.A. na ERGIS S.A.


1992
Początek procesu prywatyzacji. W 1994 r. przejęcie kontroli nad spółką przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria".

1954
Rozpoczęcie produkcji folii drukowanych w Wąbrzeźnie.

1953
Uruchomieniem produkcji folii z PVC.

1950
Utworzenie w Wąbrzeźnie przedsiębiorstwa pod nazwą Pomorskie Zakłady Tworzyw Sztucznych; w późniejszym czasie zmiana nazwy na Zakłady Tworzyw Sztucznych Erg - Wąbrzeźno (ZTS Erg)

1922
Założenie w Wąbrzeźnie fabryki wyrobów filcowych, w roku 1926 przejętej przez firmę Pe-Pe-Ge.

Więcej historii

8 marca 1922 r. w Wąbrzeźnie została założona Pomorska Fabryka Kapeluszy Towarzystwo Akcyjne. Jej głównymi udziałowcami byli: Miasto Wąbrzeźno i Polski Bank Handlowy T.A. w Poznaniu. Miasto Wąbrzeźno otrzymało poręczenie od Ministra Skarbu Państwa na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 20 mln marek na wniesienie udziału na budowę fabryki. Polski Bank Handlowy w Poznaniu T.A. wniósł jako udział urządzenia techniczne o wartości 40 mln. marek. Kapitał zakładowy wynosił 120 mln. marek i został podzielony na 120 tys. akcji.

Fabryka_kapeluszy_small.jpg
W niedługim czasie powstał czteropiętrowy budynek, w którym rozpoczęto produkcję kapeluszy. Siłę napędową dla wszystkich urządzeń stanowiła maszyna parowa. Szybko pojawiły się problemy finansowe oraz trudności z nabyciem surowca. Nieterminowe dostawy utrudniły zbyt wyprodukowanych już wyrobów i w konsekwencji odejście odbiorców do konkurencji.

W 1926 r. akcjonariusze fabryki zgodzili się na sprzedaż zakładu firmie Polski Przemysł Gumowy Pe-Pe-Ge z Grudziądza. 3 września 1928 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt urządzenia fabryki wyrobów gumowych w dawnym budynku Pomorskiej Fabryki Kapeluszy.
 
Rozpoczęły się prace adaptacyjne. Prezesem całej firmy był Samuel Halperin, natomiast filią w Wąbrzeźnie zarządzał Stanisław Blichniarz. Początkowo produkowano płaszcze impregnowane. Dzięki współwłaścicielowi, francuskiej firmie przemysłu gumowego, zastosowano nowoczesne maszyny i znacznie rozszerzono asortyment produkcji. Wytwarzano między innymi: płaszcze gumowe, materiały do masek przeciwgazowych, sztuczne skóry, obuwie gumowe, sztuczny zamsz, ubrania dla górników, gumowy trykot i wodoodporne tapety.
 
Docelowo w fabryce zatrudnionych miało być około 500 osób. W lipcu 1928 roku zatrudniano 220 pracowników, a w sezonie zimowym 1928/29 zatrudnienie wzrosło aż do 600 osób. 18 stycznia 1929 r. ukończono budowę zbiornika na benzynę, wyprodukowanego przez Stocznię Gdańską. Następnymi inwestycjami było wybudowanie kotła fabrycznego dla wulkanizacji oraz położenie nowych rur wodociągowych. Niestety, kryzys gospodarczy w Polsce uniemożliwił dalszy rozwój zakładu.

W 1931 roku Polski Przemysł Gumowy ogłosił upadłość. W 1936 r. Syndyk Upadłości Firmy PEPEGE Polskiego Przemysłu Gumowego SA zaczął sprzedaż maszyn i urządzeń w drodze przymusowego przetargu. Od roku 1932 do 1939 nie prowadzono żadnej działalności gospodarczej, a budynek stał pusty.
 
Po wkroczeniu armii niemieckiej na teren Wąbrzeźna we wrześniu 1939 r., władze niemieckie wykorzystywały istniejący budynek dla celów więziennych. Umieszczano i torturowano w nim więźniów politycznych z Wąbrzeźna i okolic. W późniejszym okresie okupacji uruchomiono produkcję części do samolotów i okrętów podwodnych. Poza tym prowadzona była również produkcja zegarów, którą kontynuowano do stycznia 1945 r.

Po wyzwoleniu miasta, zakład przejął Polski Monopol Tytoniowy, który dokonywał w nim fermentacji tytoniu. Trwało to do marca 1950 r., a już od kwietnia tego roku zaczęły się prace adaptacyjne, które miały na celu utworzenie nowej firmy. 10 października 1950 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Pomorskich Zakładów Tworzyw Sztucznych, specjalizujących się w przetwórstwie polichlorku winylu i produkcji folii miękkich z PVC do zastosowań w budownictwie i przemyśle biurowym i papierniczym.
 
W 1975 roku firma zmieniła nazwę na ZTS ERG Wąbrzeźno. W tym samym roku firma uruchomiła linie do produkcji tapet winylowych. W dziesięć lat później asortyment został rozszerzony o tapety papierowe. W latach 1994-1995 firma weszła do Programu Powszechnej Prywatyzacji, a jej największym udziałowcem został V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "VICTORIA". W kwietniu 1998 r. Spółka zmieniła nazwę na ERGIS S.A.

.