Ergis

Marek Kapłucha (1964)

Marek Piotr Kapłucha jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest w trakcie studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro Lubex SA, gdzie po roku objął funkcję członka zarządu. W latach 1992-2009 związany z Kraft Foods Int., początkowo w Polsce, potem w Austrii. Ostatnich 9 lat z tego okresu pracował w Kraft Foods East Adriatic Markets z siedzibą w Wiedniu, z odpowiedzialnością za sprzedaż do ośmiu krajów Europy południowo-wschodniej. Pracę w Kraft Foods zakończył w 2009 jako Dyrektor ds. handlu, członek zarządu. W tym samym roku objął stanowisko członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z odpowiedzialnością za sprzedaż, zakupy surowców i logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty S.A., w latach 2013 - 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, z siedzibą w Brukseli. W roku 2018 pracował w Grupie Ergis jako doradca zarządu.

.