Ergis

Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwem Wyrobu i Środowiskiem

Ergis SA został członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Spółki Grupy ERGIS legitymują się certyfikatami, poświadczającymi skuteczne wdrożenie i utrzymywanie szeregu międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością, bezpieczeństwem wyrobu i środowiskiem. Są to:

 

Polityka Jakości i Środowiskowa ERGIS S.A.

Polityka Jakości, Bezpieczenstwa Wyrobu i Środowiska MKF-Ergis Sp. z o.o.

COVID-19 - Odroczenie części audytu recertyfikacyjnego na zgodność Systemu Zarządzania z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

20

Norma ISO 9001

Jej skuteczne wdrożenie zapewnia, że realizowane procesy doprowadzają do osiągnięcia zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu pełniającego wymogi klienta, wymagania prawne i inne.

Certyfikaty

ERGIS S.A. Oddział w Wąbrzeźnie

2

ERGIS S.A. Oddział w Oławie

8

MKF-ERGIS Sp. z o.o.

4

MKF-SCHIMANSKI-ERGIS GmbH

5

FLEXERGIS Sp. z o.o.

6

Norma ISO 14001

Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że prowadzona przez Spółki Grupy działalność zapewnia zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, nadzorowanie wszystkich istotnych aspektów środowiskowych, zdolność do właściwego reagowania w potencjalnych sytuacjach awaryjnych oraz spełnianie wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych

Certyfikaty

ERGIS S.A. Oddział w Wąbrzeźnie

14001 QR Code PL

ERGIS S.A. Oddział w Oławie

3

MKF-ERGIS Sp. z o.o.

9

Norma BRC

Uzyskiwanie w wyniku kolejnych audytów certyfikacyjnych statusu AA, czyli najwyższego z możliwych świadczy o tym, że Spółki Grupy produkują bezpieczne dla konsumentów materiały opakowaniowe przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, spełniając wszelkie wymogi niezwykle wymagającej normy.

Certyfikaty

MKF-ERGIS Sp. z o.o.

18

MKF-SCHIMANSKI-ERGIS GmbH

11

FLEXERGIS Sp. z o.o.

12

Norma ISO 22000:2005

Wdrożenie normy i uzyskanie certyfikatu potwierdza, że produkcja materiałów opakowaniowych do żywności realizowana jest przy pełnym zachowaniu wymagań systemu HACCP oraz systemu dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, czego efektem jest zapewnienie, że w całym łańcuchu żywnościowym opakowania stanowią bezpieczne ogniwo.

Certyfikaty

FLEXERGIS Sp. z o.o.

13

Norma ISO 50001:2018

Wdrożenie i uzyskanie certyfikacji tego standardu świadczy, że zastosowane zostały najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią, skutkujące pozytywnym wpływem na środowisko i zmniejszeniem kosztów.

MKF-SCHIMANSKI-ERGIS GmbH

14

Oeko-TEX Standard 100

Spełnienie wymagań tego standardu dowodzi, że w procesie produkcyjnym wyrobów do bezpośredniego kontaktu ze skórą zastosowano materiały niezawierające substancji niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla użytkowników wyrobów.

Certyfikaty

ERGIS S.A. Oddział w Wąbrzeźnie

15IW00110

16IW00219

17IW00247

.