Ergis

Media o nas: 2013

23.12.2013 r.

gpwinfostrefa.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
bankier.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
euro.bankier.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
biznes.pap.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
gazeta-codzienna.info (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
ipo.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"
biznesfeed.pl (PAP) "Menedżerowie Ergisu odkupili ok. 9 proc. akcji Ergisu od funduszu private equity"

 

20.12.2013 r.

Forum Branżowe "Grupa Ergis" - artykuł na temat wyników finansowych spółki po trzech kwartałach 2013 roku, oraz na temat uruchomienia kolejnej linii do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE z warstwami NANO.

 

17.12.2013 r.

Gazeta Wyborcza Strony Rynku "Prawdziwi specjaliści w branży tworzyw sztucznych" - artykuł na temat Grupy Ergis. Spółka otrzymała tytuł Solidny Pracodawca 2013. W roku 2013 osoby zatrudnione przez firmę brały udziałw ponad 35 różnorodnych tematycznie szkoleniach, uzależnionych od potrzeb danego działu lub sekcji. Firma wspiera finansowo osoby chętne do podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach językowych lub studiach uzupełniających. Ponadto pracownicy, którzy decydują się na pisanie prac dyplomowych na temat przedsiębiorstwa, uzyskują wsparcie nie tylko w postaci dostępu do danych, ale i wewnętrznego coacha czuwającego nad wartością merytoryczną pracy. Grupa Ergis corocznie wspiera nim. Polski Związek Niewidomych, Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT, a także Dom Samotnych Matek w Laskach. W materiale umieszczonio zdjęcie Małgorzaty Kot, dyrektora personelu i komunikacji Grupy Ergis.

Więcej informacji

 

12.12.2013 r.

Polish Market "How have the Pearls of the Polish Economy been selected?" - artykuł na temat rankingu Perły Polskiej Gospodarki. Za „Perłę Polskiej Gospodarki” uznana zostaje firma, która spełnia minimum (na poziomie 10% średniej wartości) każdego z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności. Grupa Ergis-Eurofilms znalazła się na 59. miejscu w rankingu Dużych Pereł.

 

10.12.2013 r.

PlastNews "Grupa Ergis po III kwartałach br. - wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych" - artykuł na temat wyników finansowych spółki Ergis-Eutrofilms po trzech kwartałach 2013 r.

 

04.12.2013 r.

Rzeczpospolita Lista 2000 "Ranking eksporterów" - ranking stworzony w oparciu o przychody z eksportu spółek w 2012 roku. W tym roku spółka Ergis-Eurofilms znalazła się na 185 miejscu rankingu, z przychodami z eksportu w 2012 roku w wysokości 144 517 tys. zł.

Rzeczpospolita Lista 2000 "Spółki mniej wydały na innowacje" - ranking firm innowacyjnych. Ranking innowacyjnych firm opracowano na podstawie danych ankietowych, które później poddano wyrywkowej weryfikacji. Firmy zostały poproszone o informacje o wydatkach na działalność badawczo-rozwojową (B+R), liczbę zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty; strukturę wydatków na działalność B+R - strukturę finansowania dzialalności B+R. 

Parkiet "Ergis-Eurofilms" - spółka Ergis-Eurofilms wykupila wszystkie obligacje o wartości 30 mln zł, wyemitowane na podstawie uchwały z października 2009 r. Pieniądze na ten cel pozyskała z kredytu korporacyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim. Spłata kredytu nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od stycznia 2015 r.

analizy.bgz.pl (ISBnews) "Ergis-Eurofilms wykupił obligacje o wartości 30 mln zł" - spółka Ergis-Eurofilms wykupila wszystkie obligacje o wartości 30 mln zł. Papiery były wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2009 roku. Ergis-Eurofilms S.A. to największy na polskim rynku producent wyrobów z PVC i tworzyw sztucznych.

wyborcza.biz (ISBnews) "Ergis-Eurofilms wykupił obligacje o wartości 30 mln zł" - informacja j.w.

stooq.pl (ISBnews) "Ergis-Eurofilms wykupił obligacje o wartości 30 mln zł" - informacja j.w.

 

03.12.2013 r.

Rzeczpospolita Lista 2000 "Lista polskich przedsiębiorstw i eksporterów" - ranking stworzony w oparciu o przychody ze sprzedaży spółek w 2012 roku. W tym roku spółka Ergis-Eurofilms znalazła się na 481 miejscu rankingu, ze skonsolidowanymi przychodami za 2012 rok w wysokości 633 073 tys. zł., oraz jednostkowymi w wysokości 380 751 tys. zł.  

 

25.11.2013 r.

Opakowanie "Grupa Ergis inwestuje w kolejną linię z warstwami nano" -  artykuł na temat zainwestowania przez spółkę Ergis-Eurofilms w kolejną linię do produkcji folii nano.

 

19.11.2013 r.

biznesdolnoslaski.pl "Grupa Ergis inwestuje w kolejną linię w oławskim zakładzie" - artykuł na temat zainwestowania przez spółkę Ergis-Eurofilms w kolejną linię do produkcji folii nano.

 

14.11.2013 r.

Rzeczpospolita B (PAP) "Grupa Ergis uruchomi kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w Oławie"

Parkiet "Inwestycję w produkcję"

parkiet.com "Ergis-Eurofilms. Inwestycje w produkcję"

biznes.interia.pl "Grupa Ergis publikuje wyniki po III kw. 2013"

inwestycje.pl "Grupa Ergis publikuje wyniki po III kw. 2013"

wprost.pl "Grupa Ergis po trzech kwartałach 2013 - wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych"

wirtualnemedia.pl "Grupa Ergis po trzech kwartałach 2013 wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych"

egospodarka.pl "Grupa Ergis po trzech kwartałach 2013 - wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych"

plastech.pl "Grupa Ergis zwiększa sprzedaż"

portalspozywczy.pl (PAP) "Grupa Ergis uruchomi kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch"

analizy.bgz.pl (ISBnews) "Ergis-Eurofilms poprawiło wyniki m.in. dzięki przeniesieniu produkcji z Niemiec"

wyborcza.biz (ISBnews) "Ergis-Eurofilms poprawiło wyniki m.in. dzięki przeniesieniu produkcji z Niemiec"

forsal.pl (ISBnews) "Zysk netto Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. 2013 r."

stooq.pl (ISBnews) "Ergis-Eurofilms poprawiło wyniki m.in. dzięki przeniesieniu produkcji z Niemiec"

biznes.pap.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

bizonek.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

euro.bankier.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

finanse.wp.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

gpwinfostrefa.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

polskaprasa.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną"

stooq.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc"

wnp.pl (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną"

rzeszow360.pl "Grupa Ergis publikuje wyniki po III kw. 2013"

moja-firma.info "Grupa Ergis publikuje wyniki po III kw. 2013"

gazetaprawna.pl "Zysk netto Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. 2013 r."

gazeta-codzienna.info (PAP) "Ergis uruchomi nową linię produkcyjną, w drugim roku jej działania moce firmy wzrosną o 10 proc."

gazetabiznesowa.pl "Grupa Ergis publikuje wyniki po III kw. 2013"

capital24tv.pl "Grupa Ergis po trzech kwartałach - wzrost sprzedaży"

 

10.11.2013 r.

PlastNews "Grupa Ergis inwestuje w kolejną linię z warstwami nano" - artykuł na temat zainwestowania przez spółkę Ergis-Eurofilms w kolejną linię do produkcji folii nano.

 

wrzesień 2013


WINDMOELLER & HOELSCHER "Cienkie folie chronią ciężkie ładunki" - artykuł w oryginalnej wersji językowej dostępny pod tym linkiem

 

 

23 lipca 2013

Reporter Chemiczny "Grupa Ergis inwestuje w kolejną linię nanoErgis" - artykuł na temat zainwestowania przez spółkę Ergis-Eurofilms w kolejną linię do produkcji folii nano.

 

10 lipca 2013

Plast News "Wzrost sprzedaży i poprawa rentowności operacyjnej Grupy Ergis po I kw. 2013" - artykuł na temat wyników finansowych spółki Ergis-Eurofilms za I kwartał 2013 roku.

 

7 czerwca 2013

PlastNews "Perspektywy, innowacje, wyzwania - przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013" - artykuł na temat konferencji pod hasłem "Perspektywy, innowacje, wyzwania - przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013", która odbyła się 16 kwietnia br. w Warszawie. Bogaty program tegorocznego spotkania obejmował dwie sesje, podczas których dyskutowano nad najważniejszymi obecnie dla polskiego przemysłu tworzyw zagadnieniami i wyzwaniami. Tadeusz Nowicki prezes spółki Ergis-Eurofilms, omawiając kondycję polskiego przetwórstwa tworzyw wykazywał ostrożny optymizm, argumentując, że istotne inwestycje i przejęcia w branży dokonane tylko w minionym roku, to sygnał świadczący o dobrym kierunku rozwoju branży.

 

15 maja 2013

Polityka "Lista 500 największych polskich firm" - w rankingu spółka Ergis-Eurofilms znalazła się na 335 miejscu.

 

Parkiet "Ergis-Eurofilms - Zyskowność priorytetem" i  "Ergis celuje w dalszą poprawę rentowności"

 

plastech.pl "Grupa Ergis zwiększyła sprzedaż w I kwartale"

 

egospodarka.pl "Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2013 - Wzrost sprzedaży i znacząca poprawa rentowności operacyjnej"

 

wprost.pl "Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2013 - Wzrost sprzedaży i znacząca poprawa rentowności operacyjnej"

 

wirtualnemedia.pl "Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2013 - Wzrost sprzedaży i znacząca poprawa rentowności operacyjnej"

 

inwestycje.pl "Ergis - Eurofilms publikuje wyniki za 1Q 2013"

 

cosiestalo.pl "Ergis celuje w dalszą poprawę rentowności"

 

24 kwietnia 2013

Rzeczpospolita "Lista 500" - Firma Ergis-Eurofilms znalazła się na 405 miejscu rankingu. Wartość rynkowa poszczególnych firm była liczona na podstawie trzech danych: sprzedaży, wartości księgowej i EBITDA. 

 

20.02.2013 r.

Reporter Chemiczny „Powoli, ale do przodu” – w numerze lutowym czasopisma opublikowano artykuł prezentujący wyniki po czwartym kwartale 2012 roku. Więcej informacji można przeczytać tutaj.

 

19.02.2013 r.

Parkiet "Grupa poprawiła wyniki" - W 2011 r. grupa wypracowała 622,4 mln zł sprzedaży i poniosła 27,6 mln zł straty netto. Zarząd jest szczególnie zadowolony z popytu na podstawowy produkt, czyli tzw. folie stretch. Ich sprzedaż wzrosła do 185,2 mln zł (o 11,9 proc.). Było to możliwe m.in. dzięki uruchomieniu produkcji 33-warstwowej folii stretch w oławskich zakładach grupy. Ergis-Eurofilms jest jej jedynym wytwórcą w całej Europie. Grupa zwiększyła też sprzedaż folii miękkich PCW (z polichlorku winylu) o 7,3 proc. Lepszy wynik w tym segmencie udało się osiągnąć tylko dzięki eksportowi. W tym roku zarząd chce przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowe 16 mln zł. Jednocześnie wstrzymał się z zakupem linii do produkcji pasków PET. Zanim to uczyni, zamierza doprowadzić do jak najbardziej efektywnego wykorzystania mocy w zakresie folii stretch. Wczoraj kurs akcji Ergisu-Eurofilmsu zwyżkował nawet o 3 proc., do 3,11 zł.

 

Puls Biznesu - Produkujący folię  Ergis-Eurofilms zakończył 2012 r. 633,5 mln zł przychodów i 7,6 mln zł zysku netto. W 2011 r. miał 622,4 ml zł przychodów i 27 mln zł straty. W 4 kwartale 2012 r. EBITDA spółki wzrosła o 3,5 proc., czyli prawie 20 p.p. mniej niż w trzecim kwartale. To wynik wzrostu cen surowców do produkcji (16-19 proc.) i umocnienia złotego, co wpłynęło na rentowność eksportu. Rynek przyjął te wyniki z umiarkowanym optymizmem. Kurs akcji spółki rósł początkowo o niecałe 3 proc., by zakończyć dzień na poziomie 2,95 zł, czyli ponad 2 proc. niższym niż w piątek. Daleko mu więc do 4 zł, po jakim miała nastąpić wymiana obligacji na akcje.

 

finweb.pl  „Zyski z tworzyw sztucznych” – analiza wyników finansowych za 4 kwartał 2012.

 

bankier.pl  „Ergis-Eurofilms wyda w tym roku na inwestycje 16 mln zł” – opis inwestycji odtworzeniowych, które planowane są w 2013 roku, o których poinformowano na konferencji prasowej. Spółka chce pokazać atrakcyjny zwrot z dotychczasowych inwestycji.

 

finanse.wp.pl „Ergis-Eurofilms wyda w tym roku na inwestycje 16 mln zł” – j.w.

 

cosiestalo.pl „Ergis-Eurofilms wyda w tym roku na inwestycje 16 mln zł” – j.w.

 

money.pl „Ergis-Eurofilms wyda w tym roku na inwestycje 16 mln zł” – j.w.

 

stooq.pl „Ergis-Eurofilms wyda w tym roku na inwestycje 16 mln zł” – opis wyników finansowych po czwartym kwartale 2012 roku oraz inwestycji i planów na przyszłość, któ®e zamierza realizować Grupa.

 

stooq.pl „Ergis-Eurofilms chce wyraźnie poprawić rentowność, przychody oraz zysk w 2013 r.” – opis planów Grupy, o których poinformowano na konferencji prasowej.

 

analizy.bgz.pl „Ergis-Eurofilms chce wyraźnie poprawić rentowność, przychody oraz zysk w 2013 r.” – j.w.

 

inwestycje.pl „Ergis-Eurofilms publikuje wyniki za 4Q 2012” – opis wyników finansowych Grupy Ergis po czwartym kwartale 2012 roku.

 

wprost.pl „Grupa ERGIS po czwartym kwartale: konsekwentny rozwój sprzedaży, wyniki operacyjne w IV kw. pod wpływem wysokich cen surowców” – j.w.

22.01.2013 r.

Puls Biznesu "Selekcjonerzy z OFE" - artykuł na temat funduszy emerytalnych, które mają za sobą udany 2012 rok. Średnia wartość jednostki obrachunkowej OFE wzrosła o 16,2 proc. i była najwyższa od sześciu lat. Dziennikarka analizuje strukturę portfeli OFE. Tylko trzy fundusze skorzystały na zwyżkujących akcjach Ergis-Eurofilms (110-procentowy wzrost). Najbardziej spółce zaufało PZU OFE, które posiada ponad 14 proc. udziału w akcjonariacie. Najmniej walorów miało OFE Warta.

pb.pl "Selekcjonerzy z OFE" - informacja j.w.

BizPoland magazine - Lista 25 firm z GPW, których akcje najbardziej wzrosły w 2012 roku, oraz lista 25 firm, których wartość akcji najbardziej spadła w 2012 roku. Akcje spółki Ergis-Eurofilms urosły w 2012 r. o 115,48 proc.  

 

21.01.2013 r.

Puls Biznesu "Ciszej jadą, dalej dojadą" -  artykuł prezentujący sześć spółek, które powinny utrzymać silny trend wzrostowy. Akcje spółki Ergis-Eurofilms dynamicznie odbiły po wcześniejszej przecenie i w pół roku urosły o prawie 120 proc. Zdaniem analityka Macieja Kabata z AmerBrokers Ergis to przykład spółki kiedyś zapomnianej, która nagle wróciła do łask.  Analityk twierdzi, że jednym z argumentów przemawiającym za wzrostem kursu akcji Ergisu to wciąż bardzo niska wycena oraz zrealizowany za około 50 mln zł program inwestycyjny, który powinien pozytywnie przełożyć się na wyniki już w tym roku.

pb.pl "Ciszej jadą, dalej dojadą" - informacja j.w.

 

17.01.2013 r.

Parkiet "Grupa powiekszyła się o firmę recyklingową" - Ergis-Eurofilms objął nowe udziały w firmie CS Recycling specjalizującej się w recyklingu tworzyw, zwłaszcza butelek PET. Giełdowa spółka zainwestowala 2,2 mln zł, dzięki czemu posiada dziś 65,4 proc. udziałów. Zamiarem grupy jest,w pierwszym etapie, podwojenie mocy produkcyjnych tej spółki. Kolejnym krokiem ma być zmiana parametrów (zgodnie z europejskimi dyrektywami) pozyskiwanego przy recyklingu tzw. płatka PET.

parkiet.com "Ergis-Eurofilms: Grupa powiekszyła się o firmę recyklingową" - informacja j.w.

.