Ergis

Komunikat prasowy

13 sierpnia 2008, 20:50

ERGIS-EUROFILMS S.A.: znaczący wzrost przychodów i zysków po dwóch kwartałach

ERGIS-EUROFILMS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotował po dwóch pierwszych kwartałach  2008 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 293,55 mln zł, czyli o ok. 56% wyższe niż w tym samym okresie roku 2007. Z kolei zysk netto w tym okresie wyniósł 8,28 mln zł i był wyższy o ponad 23% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Kluczowe wydarzenia dwu pierwszych kwartałów:

  • ERGIS-EUROFILMS zanotował po dwóch kwartałach przychody ze sprzedaży na poziomie 293,55 mln zł, czyli o 56% wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego, z czego polskie spółki Grupy wypracowały 193,26 mln zł, a niemieckie 100,29 mln zł. Zysk netto w tym okresie wzrósł o blisko 23% i osiągnął poziom 8,28 mln zł.
  • W samym II kw. sprzedaż wzrosła o blisko 52%, do 150,7 mln zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 19,6 mln zł i był o 34,7% wyższy od osiągniętego rok wcześniej.  
  • Grupa zamówiła maszynę drukarską fleksograficzną do spółki zależnej Flexergis,  rozpoczynając tym samym realizację inwestycji w nową linię produkcyjną do druku opakowań elastycznych w technice fleksograficznej.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS  przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

II kw. 2007

II kw. 2008

Zmiana

I-II kw. 2007

I-II kw. 2008

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

99 268 

150 779

+51,9%

188 132

293 552

+56,0%

Zysk brutto na sprzedaży

17 361

24 586

+41,6%

31 142

48 126

+54,5%

Zysk netto

3 633

4 894

+34,7%

6 766

8 285

+22,5%


Zdecydowany wzrost sprzedaży i zysku, to głównie efekt powiększenia Grupy o spółki e MKF-Folien GmbH, Schimanski GmbH i  Flexergis Sp. z.o. przy stabilnym rozwoju oddziałów zlokalizowanych w Polsce. Jednocześnie Grupa Ergis zrealizowała przychody finansowe z dodatnich różnic kursowych na, denominowanych w euro, kredytach zaciągniętych na zakup spółek niemieckich. Zrównoważyło to negatywny wpływ silnej złotówki na wartość sprzedaży i zysków spółek niemieckich wyrażonych w złotych.

                                                                              

PLANY ERGIS-EUROFILMS

W roku 2008 Grupa ERGIS koncentruje się na maksymalizacji efektów synergii, wynikających z przejęcia Flexergis, MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer i Schimanski GmbH.

Realizowane obecnie plany Grupy to przede wszystkim: rozwój sprzedaży wyrobów MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku,  rozwój sprzedaży produktów Grupy ERGIS (m. in. taśm PET, folii stretch i laminatów do żywności) - zarówno poprzez dotychczasową sieć dystrybucyjną ERGIS-EUROFILMS, jak i służby sprzedaży MKF-Folien i Schimanski.

 „Wyniki finansowe po pierwszym półroczu wskazują, że nasze ubiegłoroczne strategiczne decyzje, czyli połączenie ERGIS z  Eurofilms oraz przejęcie spółek niemieckich umacniają wartość całej Grupy ERGIS-EUROFILMS dla wszystkich akcjonariuszy. Grupa ma zdywersyfikowaną i odporną na wahania koniunkturalne strukturę. Mamy niepodważalną pozycję w regionie środkowoeuropejskim, która zapewnia nam systematyczny wzrost na rozwijającym się i chłonnym rynku. Podtrzymujemy plany przeprowadzenia nowej emisji akcji, ale w czasie kiedy inwestorzy giełdowi w pełni dostrzegą potencjał naszej Grupy”  - zapowiada Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

 


.