Ergis

Komunikat prasowy

18 lutego 2013, 15:02

Grupa ERGIS po czwartym kwartale: konsekwentny rozwój sprzedaży, wyniki operacyjne w IV kw. pod wpływem wysokich cen surowców

Komunikat prasowy

 

Warszawa, 18 lutego 2013 r.

 

 

GRUPA ERGIS PO CZWARTYM KWARTALE:  KONSEKWENTNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY, WYNIKI OPERACYJNE W IV KW. POD WPŁYWEM WYSOKICH CEN SUROWCÓW

 

 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w czwartym kwartale 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 149,9 mln z, czyli o 1,3% wyższe od osiągniętych rok wcześniej, zysk operacyjny w wysokości 2,5 mln zł (wzrost o 3,2%) oraz zysk netto na poziomie 0,312 mln zł, wobec straty w tym samym okresie rok wcześniej. Na wyniki operacyjne Grupy w IV kwartale wpływ miały ceny surowców, które zanotowały w tym okresie dość znaczący wzrost. 

 

Narastająco po czterech kwartałach przychody przekroczyły 633,5 mln (czyli były o 1,8% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgnął 15,3 mln zł (czyli był o 4,5% niższy niż po czterech kwartałach 2011 roku), co jest odbiciem gorszego niż rok wcześniej drugiego kwartału. Zysk netto sięgnął 7,6 mln zł, wobec straty na poziomie -27 mln zł rok wcześniej.

 

Obecnie Grupa koncentruje się na pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych uruchomionej w pierwszym półroczu 2012 roku linii do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz dalszym zwiększaniu wydajności produkcji folii PET w Wąbrzeźnie, na linii przeniesionej z Berlina.  

 


WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

 

 

w tys. PLN

 

4Q2012

 

4Q2011

 

Zmiana

 

1-4Q2012

 

1-4Q2011

 

Zmiana

Przychody

149 875

148 006

+1,3%

633 479

622 385

+1,8%

EBITDA

7 670

7 413

+3,5%

36 000

35 900

+0,3%

Zysk operacyjny

2 472

2 395

+3,2%

15 322

16 038

-4,5%

Niezrealizowane różnice kursowe

1 335

-856

-

 

5 301

-7 454

-

 

Zysk netto

312

-29 417

-

7 586

-27 618

-

 

Czwarty kwartał 2012 roku był okresem znaczącego wzrostu cen podstawowych surowców wykorzystywanych przez Ergis. Ceny PVC, DOP i LLDPE wrosły odpowiednio o 16,9%, 19% i 16%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jedynymi surowcami, które zanotowały nieznaczny spadek były  PET virgin (o ok. 4%) oraz RPET (spadek o 1,3%), .

 

W związku ze spadkiem kursu euro (o 0,6% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 6,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku), spadła nieco rentowność eksportu oraz przeliczona na PLN wartość sprzedaży i zysku z transakcji zagranicznych, wzrosła natomiast zyskowność importu oraz  nieco obniżyła się przeliczona na PLN wartość zaciągniętych w euro kredytów.

 

Pomimo niższego kursu euro przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2012 były wyższe o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 1,8% za cały rok).

 

Sprzedaż folii stretch w 2012 roku wzrosła o 12%, co związane było z uruchomieniem w
I półroczu 2012 nowej linii do produkcji tej folii.

 

Jeśli chodzi o strukturę  pozostałej sprzedaży w całym 2012 roku, na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii miękkich PVC (o 7,3%), opakowań drukowanych (wzrost o 13,7%) oraz folii twardych PVC i PVC/PE (o 8,4%). Wzrost sprzedaży folii miękkich dotyczy głównie rynków zagranicznych (o 31%, ilościowo i wartościowo), podczas gdy na rynku krajowym nastąpił spadek wartościowy o 7%.

 

Realizacja zysków w IV kwartale była utrudniona  przez wzrost  cen surowców.

 

Wartość EBITDA wyniosła w IV kwartale to 7,7 mln zł przy 7,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco wielkość EBITDA uzyskana w 2012 roku tzn. 36 mln zł jest również nieznacznie wyższa od uzyskanej w 2011 roku (35,9 mln).

 

Wielkości zysku brutto i zysku netto w IV kwartale 2012 roku oraz narastająco prezentują się zdecydowanie korzystniej niż w roku 2011, co wynika z dokonanego w grudniu 2011 roku odpisu wartości firmy spółek niemieckich na kwotę 33 mln zł oraz różnic kursowych. W IV kwartale 2012 różnice kursowe były dodatnie i wyniosły +1,3 mln zł (narastająco +5,3 mln zł), natomiast w IV kwartale 2011 ujemne i wyniosły -0,86 mln zł (narastająco -7,5 mln zł).

 

„W czwartym kwartale koncentrowaliśmy się na dalszym rozwijaniu sprzedaży w tych sektorach naszej działalności, których dotyczyły sfinalizowane w 2012 roku inwestycje: linia do produkcji folii nano stretch uruchomiona w Oławie, linia do produkcji folii twardych przeniesiona z Berlina do Wąbrzeźna oraz nowa linia do laminacji opakowań w Nowym Sączu. Jesteśmy zadowoleni z dynamiki sprzedaży w tych segmentach. Jednocześnie wyniki operacyjne w IV kwartale pozostały pod wpływem cen naszych kluczowych surowców, które w tym okresie rosły nawet o kilkanaście procent. – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Małgorzata Kot, ERGIS - EUROFILMS S.A.

tel. 604 159 103, 604 159 159

e-mail: kot@ergis.eu 

 

Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych) i granulatów. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków), folii termokurczliwych PVC (służących m.in. do pakowania produktów spożywczych) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanych głównie do produkcji opakowań).

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.