Ergis

Komunikat prasowy

15 listopada 2016, 11:36

Grupa Ergis po III kwartałach 2016 roku: Kolejny dobry kwartał, wzrost sprzedaży folii nanoERGIS® o 30%

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po III kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 530,8 mln zł (o 4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 30,2 mln zł (wzrost o 6%) oraz zysk netto w wysokości 21,1 mln zł (spadek o 3%, w związku ze zwiększeniem rezerw na podatek dochodowy).  Zysk EBITDA za trzy kwartały wyniósł 48,9 mln zł (wzrost o 5%).

W samym III kwartale Grupa wypracowała, w stosunku do III kwartału 2015, wzrost przychodów sięgający 9% oraz wzrosty na poziomie: zysku operacyjnego o 125%, EBITDA o 46% oraz zysku netto o 241%.

Poprawa wyników związana jest m.in. ze wzrostem o 30% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy -  folii nanoErgis®. W całym segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o prawie 6%. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13%, a opakowań drukowanych o 7%. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis®, w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w III kwartale oraz narastająco po III kwartałach 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

III kw. 2016

III kw. 2015

Zmiana

I-III kw. 2016

I-III kw. 2015

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

180 369

166 025

+8,6%

530 759

511 469

+3,8%

Zysk operacyjny

9 405

4 177

+125,2%

30 228

28 451

+6,2%

Zysk brutto

8 899

2 508

+254,8%

26 185

26 800

-2,3%

EBITDA

15 491

10 574

+46,5%

48 911

 

46 593

+5,0%

Zysk netto

7 095

2 080

+241,1%

21 116

21 800

-3,1%

W III kwartale 2016 roku ceny surowców nie zmieniły się istotnie w stosunku do II kwartału 2016. W porównaniu z III kwartałem 2015 roku ceny wszystkich surowców strategicznych były niższe - w przypadku PVC nieznacznie, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych surowców spadki były wyraźniejsze - w granicach do około 10%.

Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki finansowe III kwartału 2016 roku, które z jednej strony są odzwierciedleniem sukcesu najbardziej innowacyjnego produktu Grupy -  folii nanoErgis®, a z drugiej strony wynikają z efektów ubiegłorocznej restrukturyzacji przeprowadzonej w Niemczech i dobrych wyników w pozostałych segmentach działalności.  Intensyfikując prace badawczo-rozwojowe w segmencie opakowaniowym  budujemy  kolejną  linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch nanoErgis®, która ruszy w drugim półroczu 2017 roku - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2015 roku przychody Grupy przekroczyły 675 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.