Ergis

Komunikat prasowy

26 stycznia 2017, 11:34

Grupa Ergis w 2016 roku: Bardzo dobre wstępne wyniki finansowe, rekordowe przychody, wzrost sprzedaży folii nanoERGIS® o 26%

GRUPA ERGIS W 2016 ROKU: BARDZO DOBRE WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE, REKORDOWE PRZYCHODY, WZROST SPRZEDAŻY FOLII nanoERGIS® o 26%

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zgodnie z wynikami wstępnymi za 2016 rok, zanotowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży, sięgające 696,2 mln zł (wzrost o 3,1%).  

Wynik operacyjny w 2016 roku wyniósł 35,4 mln zł (wzrost o 17%), EBITDA blisko 60 mln zł (wzrost o 9,6%) a wynik netto sięgnął 23,9 mln zł (wobec straty w wysokości 16,5 mln zł rok wcześniej, związanej z odpisem dokonanym w IV kwartale 2015 roku).

Wynik ten jest związany ze wzrostem o 26% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis®. W segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o 4,2%. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13,3%, a opakowań drukowanych o 7,2%. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa prowadzi  budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis, w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLN 

2016*

2015

Dynamika

2015**

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

696 226

675 100

+3,1%

675 100

+3,1%

Zysk operacyjny

35 354

30 223

+17,0%

30 223

+17,0%

Zysk brutto

30 116

-18 979

-

26 853

+12,1%

EBITDA

59 962

54 689

+9,6%

54 689

+9,6%

Zysk netto

23 902

-16 471

-

20 653

+15,7%

* wyniki wstępne

** wyniki za 2015 rok bez uwzględniania odpisu aktualizacyjnego w wysokości 45,8 mln zł, dokonanego w IV kw. 2015r., w związku z rozpoczętą fuzją dwóch spółek niemieckich

Rekordowy w historii Grupy poziom przychodów ze sprzedaży, 696,2 mln zł (wzrost o 3,1% w stosunku do 2015 roku), wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży w największej grupie produktowej Grupy – opakowaniach przemysłowych, w tym o 26-proc. wzrost sprzedaży folii nanoERGIS® oraz o 22-proc. wzrost sprzedaży taśm PET. Na uwagę zasługuje także wzrost w grupie folii miękkich PVC (o 13,3%), będący głównie wynikiem zwiększenia sprzedaży folii izolacyjnych oraz dekoracyjnych.

Przedstawione wstępne wyniki za rok 2016 pokazują istotny wzrost w porównaniu do wyników w roku 2015 także po uwzględnieniu faktu, że zysk brutto i netto w 2015 roku był pomniejszony o odpis aktualizacyjny w wysokości 45,8 mln zł, dokonany w IV kw. 2015r., w związku z rozpoczętą fuzją dwóch spółek niemieckich. 

Wstępne wyniki za 2016 rok oceniam jako bardzo dobre. Do ich wypracowania przyczynił się dalszy wzrost sprzedaży naszego najbardziej innowacyjnego produktu - folii nanoErgis, a także rozwój sprzedaży taśm PET i folii miękkich PVC. Pozytywny wpływ na wyniki miały też efekty przeprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji działalności w Niemczech. Obserwując rosnące zainteresowanie klientów wielowarstwową folią nanoErgis, pod koniec minionego roku rozpoczęliśmy prace zmierzające do uruchomienia kolejnej linii do produkcji tej folii w naszym zakładzie w Oławie. Planujemy jej uruchomienie w drugim półroczu 2017 roku - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

 

###

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2016 roku przychody Grupy przekroczyły 696 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.