Ergis

Media o nas

07.04.2017

  • Parkiet „Produkcja plastiku powinna nadal rosnąć” - Firmy chętnie inwestują w moce, bo zwyżkuje popyt na ich wyroby. Pojawiają się też zagrożenia związane ze wzrostem cen surowców i płac. Producenci tworzyw nie mogliby zwiększać sprzedaży, gdyby nie rosło zapotrzebowanie zgłaszane przez przetwórców tego surowca. W ocenie Ergisu początek roku był korzystny dla branży. - Wpłynęła na to relatywna stabilność cen i dobra dostępności surowców. Warunki gospodarcze w I kwartale były zbliżone do sytuacji sprzed roku - mówi Tadeusz Nowicki, prezes Ergisu. W jego ocenie nasz kraj w coraz większym stopniu staje się europejskim zagłębiem przetwórstwa tworzyw, co świadczy o dobrej kondycji branży w Polsce. Oznacza to jednak, że wyniki branży zależą coraz bardziej od eksportu. Drugim istotnym warunkiem według Tadeusza Nowickiego jest sprawna logistyka. Zarząd Ergisu uważa, ze ubiegły rok był dla Grupy korzystny. Na razie nie widzi istotnych zagrożeń dla prowadzonej przez nią działalności. – (…) mamy nadzieję pokazać jeszcze w 2017 roku efekty inwestycji, którą oddamy do użytku na przełomie Ii II półrocza. Zagrożenia mogłyby stanowić gwałtowny wzrost cen surowców w sektorach, w których me można go szybko przenieść na użytkowników końcowych albo ograniczenia w dostawach prądu elektrycznego, których ryzyko prognozują niektórzy eksperci - mówi Tadeusz Nowicki.
  • Parkiet „Wyniki branży zależą od eksportu” – informacja jw.
.