Ergis

Media o nas

10.07.2017

  • Parkiet „Wielki przegląd małych spółek” - Siedmiu ekspertów wskazało swoich faworytów wśród małych spółek z GPW. Wytypowano ponad 20 przedsiębiorstw. Jedną z popularniejszych firm okazał się Ergis, który prezentuje się bardzo atrakcyjnie wskaźnikowo. Zdaniem Tomasza Rodaka, analityka DM BOŚ, według szacunków prognozowany wskaźnik C/Z na ten rok kształtuje się na poziomie poniżej 9. Dodatkowo spółka w II półroczu będzie korzystała z nowej linii produkcyjnej folii w technologii nano, która powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki spółki. Biorąc pod uwagę nadal niskie mnożniki, trwający skup akcji własnych i spodziewaną poprawę wyników, można zakładać wzrost ceny akcji spółki. Zdaniem Jakuba Szkopka, analityka DM mBanku, Ergis jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym na wzrost gospodarczy. Wysoki wzrost PKB sprzyjać powinien wzrostowi wolumenów sprzedaży w 2017 r.
.