Ergis

Media o nas

17.07.2017

  • Parkiet „Branża tworzyw liczy na wyraźny wzrost sprzedaży” - Giełdowi przetwórcy szacują, że w tym roku ich wyniki wzrosną mocniej niż PKB, a także niż ich europejskich konkurentów. W ubiegłym roku zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Polsce wzrosło o 6,9 proc. - podała niedawno europejska organizacja PlasticsEurope, zrzeszająca producentów polimerów. W tym czasie popyt na całym naszym kontynencie wzrósł znacznie mniej, bo o 3,2 proc. W ocenie specjalistów podobnie może być w tym roku. W publikacji napisano, że Ergis liczy na dalsze zwyżki przychodów ze sprzedaży oraz zysków głównie za sprawą uruchomionej niedawno trzeciej linii do produkcji innowacyjnych folii nanoErgis. Dziś wydaje się, że negatywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej mogą mieć jednie zwyżki cen tworzyw sztucznych. Dla spółki ma to ogromne znaczenie, gdyż ich zakupy stanowią 60-80 proc. ogólnych kosztów produkcji. W artykule zawarto wypowiedzi Tadeusza Nowickiego, prezesa Ergis.
  • Rzeczpospolita B „Przetwórcy oczekują lepszych wyników” – informacja jw.
  • rp.pl „Przetwórcy oczekują lepszych wyników” – informacja jw.
  • Plastnews „GRUPA ERGIS po I kw. 2017 roku: dobre wyniki, rekomendacja wypłaty dywidendy w rekordowej wysokości 0,20 zł na akcję” – publikacja oparta na komunikacie prasowym dotyczącym wyników Grupy Ergis za I kw. 2017 roku.  
.