Ergis

Komunikat prasowy

07 września 2017, 23:00

Wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2017 roku: Wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,6% i zysk netto o 12,4%

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Grupa zanotowała przychody w wysokości 373,5 mln zł (wzrost o 6,6%), wynik EBITDA sięgający 33,9 mln zł (wzrost o 1,4%), wynik operacyjny wynoszący 22,2 mln zł (wzrost o 6,8%) oraz zysk netto w wysokości 15,8 mln zł (wzrost o 12,4%). W omawianym okresie zadłużenie odsetkowe zmniejszyło się o 2 %.  

Wzrost rentowności wynika przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoErgis o 15%. Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się także rozwój sprzedaży twardych folii opakowaniowych oraz miękkich folii z PVC. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 7% (mimo spadku kursu Euro o ok. 5%), a sprzedaż w Polsce wzrosła o prawie 6%.

11 lipca, czyli przed pierwotnie zakładanym terminem, Grupa uruchomiła kolejną linię do produkcji folii nanoErgis® w zakładzie w Oławie.

Grupa rozpoczęła inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLN 

I  pół. 2017

I pół. 2016

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

373 469

350 390

6,6%

Zysk operacyjny

22 237

20 823

6,8%

Zysk brutto

20 595

17 286

19,1%

EBITDA

33 889

33 420

1,4%

Zysk netto

15 767

14 022

12,4%

Zadłużenie odsetkowe

152 243

155 141

-1,9%

Wyniki za I półrocze 2017 roku oceniam jako dobre, mimo bezprecedensowego wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz surowców i energii. Jestem zadowolony z wyników sprzedaży, która wzrosła poza Polską o 7%, a w kraju o prawie 6%. Konsekwentne wdrażanie nowych produktów i technologii (nanoErgis®) oraz skuteczna restrukturyzacja przeprowadzona w poprzednich latach pozwoliły nam w kolejnym kwartale tego roku zrealizować wynik lepszy rok do roku – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Realizując nasze zapowiedzi, w lipcu, czyli przed pierwotnie zakładanym terminem, uruchomiliśmy kolejną linię do produkcji folii nanoErgis® w zakładzie w Oławie. Rozpoczęliśmy inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie – dodał Tadeusz Nowicki.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2016 roku przychody Grupy przekroczyły 696 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.