Ergis

Media o nas

11.12.2017

Publikacja, na temat Międzynarodowej konferencji THE OXO CONFERENCE, poświęconej m.in. przemysłowi chemicznemu i przetwórstwu PVC. Wśród zaproszonych, był m.in. Piotr Sułkowski, Dyrektor Zaopatrzenia w Grupie Ergis, który podczas konferencji opisał aktualne wyzwania rynkowe Grupy (związane z plastyfikatorami i gospodarka obiegu zamkniętego  - recyclingu). P. Sułkowski przybliżył również działania firmy, zmierzające do osiągnięcia ,,drugiego życia’’ pr​zetwarzanych​ przez Grupę polimerów.

  • Plastics Review Druga odsłona THE OXO  CONFERENCE, zorientowana na rynek
.