Ergis

Media o nas

29.03.2018

Publikacja, dotyczącą recyklingu tworzyw sztucznych z polichlorku winylu. Na kontynencie europejskim to projekt Vinyl2010 zapoczątkował recykling PCW. Aktualnie wśród sygnatariuszy VinylPlus znajdują się producenci wyrobów z polichlorku winylu, producenci PCW, wytwórcy stabilizatorów do tworzyw sztucznych oraz oferenci plastyfikatorów. Polskę reprezentuje 10 podmiotów, w tym m.in.: Ergis S.A. i MKF-Ergis.

.