Ergis

Komunikat prasowy

19 kwietnia 2018, 10:43

Wstępne wyniki Grupy Ergis za I kw. 2018 roku: Wyższa sprzedaż przy spadku rentowności; Negatywny wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń i cen surowców.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Grupa zanotowała w tym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,3 proc., do 191,2 mln zł. Mimo to pogorszyła się rentowność firmy. Wynik EBITDA spadł o 20,6 proc., do 13,5 mln zł, zysk operacyjny spadł o 32,1 proc., do 7,6 mln zł, a zysk netto o 38,8 proc., do 5,2 mln zł.

Na obniżenie zysków rok do roku miały wpływ dokonane w drugiej połowie 2017 r. podwyżki wynagrodzeń, a także wysokie ceny surowców, głównie płatków PET, PVC, zmiękczaczy i bieli tytanowej. Negatywnie na wyniki wpłynął też zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności, który był w I kwartale 2018 roku o 1,6 mln zł niższy niż w I kwartale 2017 r. Spółka zrealizowała natomiast plan co do EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch i taśm PET.

Wzrost sprzedaży nas cieszy, pokazuje naszą ekspansję w Polsce i innych strefach geograficznych UE. Z drugiej jednak strony spadek rentowności odzwierciedla wzrost kosztów surowców i pracy oraz trudności w przekonaniu wielu klientów do uznania nowych realiów otoczenia rynkowego, które wiążą się z wyższym poziomem cen.  Realizujemy  obecnie program podwyżek cen, który powinien pozwolić na przywrócenie normalnej rentowności – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Ergis S.A.

WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS w I kw. 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

 tabelka.png

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.