Ergis

Media o nas

18.04.2019

18 kwietnia - materiały, które pojawiły się po publikacji ostatnich raportów bieżących oraz wyników za rok 2018:

1. Publikacje, które ukazały się po raporcie rocznym, komunikacie prasowym oraz liście Prezesa do Akcjonariuszy dot. wyników Spółki w 2018 r.:

 • biznes.pap.pl Ergis planuje, że proces przeglądu opcji strategicznych zakończy się do końca ’19.
 • bankier.pl (PAP) Ergis planuje, że proces przeglądu opcji strategicznych zakończy się do końca ’19. 
 • stooq.pl (PAP) Ergis planuje, że proces przeglądu opcji strategicznych zakończy się do końca ’19. 
 • money.pl (ISBnews) Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
 • pl.investing.com (ISBnews) Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
 • stooq.com  (ISBnews) Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
 • finweb.pl Ergis – rok nie należał do łatwych. 
 • infowire.pl Wyniki Grupy Ergis po 2018 roku: rosnąca sprzedaż, wyniki pod wpływem wzrostu cen surowców.

2. Publikacje, które pojawiły się po raporcie nt. rekomendacji wypłaty dywidendy:

 

 • biznes.pap.pl Ergis chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję.
 • bankier.pl (PAP) Ergis chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję.
 • pl.investing.com (PAP) Ergis chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję.
 • stooq.com (PAP) Ergis chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję.
 • money.pl (ISBnews) Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok.
 • pl.investing.com (ISBnews) Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok.
 • stooq.pl Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
 • stooq.com (ISBnews) Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok.

 

3. Publikacje, które ukazały się po opublikowaniu raportu bieżącego nt. powołania Zarządu ERGIS S.A. na nową kadencję:

 • forsal.pl (ISBnews) Zarząd Ergisu z T. Nowickim na czele powołany na nową kadencję.
 • money.pl (ISBnews) Przegląd informacji ze spółek.
 • wyborcza.biz (ISBnews) Przegląd informacji ze spółek.
 • pl.investing.com (ISBnews) Przegląd informacji ze spółek.
 • inwestycje.pl (ISBnews) Przegląd prasy.
 • 4stars.pl(ISBnews) Przegląd prasy.
.