Ergis

Media o nas

11.06.2019

11 czerwca - publikacje na podstawie raportu bieżącego dot. działań podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki:

  • Parkiet Spółka może wykupić część akcji własnych
  • parkiet.com Ergis. Spółka może wykupić część akcji własnych
.