Ergis

Media o nas

28.10.2019

28 października - publikacje po raporcie bieżącym oraz komunikacie prasowym dot. wyników wstępnych za III kwartał 2019 r.:

  • parkiet.com Ergis. Niska baza wyników
  • opakowanie.pl Ergis zaprezentowała wstępne wyniki po trzech kwartałach 2019 r.
  • infowire.pl Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Ergis prezentuje wyniki zbliżone do ubiegłorocznych
.