Ergis

Media o nas

18.11.2019

18 listopada - publikacja nt. wyników Spółki po 3Q. Zysk netto był niższy o 13 proc. niż w roku ubiegłym. Prezes Zarządu Spółki, Tadeusz Nowicki, ocenia, iż wyniki można uznać za zadowalające, biorąc pod uwagę trudniejsze warunki prowadzenia działalności przemysłowej w Polsce – koszty zatrudnienia, czy ceny energii elektrycznej, jak i niekorzystne światło, w którym media stawiają obecnie tworzywa sztuczne.

  • chemiaibiznes.com.pl Czołowy przetwórca tworzyw skarży się na negatywną kampanię względem tworzyw

.