Ergis

Komunikat prasowy

30 maja 2006, 11:43

Cena akcji Eurofilms: 4 zł

- Eurofilms SA ustalił cenę oferowanych akcji na poziomie 4 zł.

- Oferta obejmie łącznie 8.053.306 akcji (czyli 4 026 653 Akcji Serii D, oferowanych przez Spółkę oraz 4.026.653 akcji Serii B1 i C, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy). Transza instytucjonalna obejmie 6 500 000 akcji a indywidualna 1 553 306 akcji.

- W procesie book buildingu inwestorzy instytucjonalni złożyli deklarację zapisu na blisko 37 mln akcji. Oznacza to że wyrazili chęć zakupu prawie sześciokrotnie większej liczby akcji niż obejmowała transza dla inwestorów instytucjonalnych.

- Emisja nowych akcji Eurofilms SA ma na celu przede wszystkim współfinansowanie nakładów inwestycyjnych znacząco zwiększających moce produkcyjne Spółki: o 50% w przypadku folii stretch oraz o 100% w przypadku folii termokurczliwej PVC. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej Eurofilms oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007.

- Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży na poziomie 133,4 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 5,5 mln PLN. W 2007 roku Spółka prognozuje przychody na poziomie 154,3 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN.

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy w Transzy Detalicznej i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przyjmowane będą w dniach 31 maja - 2 czerwca 2006 roku w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

PRZYDZIAŁ AKCJI

Przydział akcji w obu transzach nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zapisów, czyli do 9 czerwca 2006. W trakcie dokonywania przydziału akcji Spółka może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy.

TERMINY PUBLICZNEJ OFERTY

31 maja 2006 r - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
2 czerwca 2006 - Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
do 9 czerwca 2006 - Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
Czerwiec 2006 - Początek notowań na GPW

“Wyniki book buildingu były dla nas satysfakcjonujące. Cieszymy się, że mimo wahań indeksów giełdowych, inwestorzy instytucjonalni, z którymi się spotkaliśmy docenili stabilne podstawy funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Eurofilms. Mamy nadzieję, że elementy te docenią także inwestorzy indywidualni, którzy od jutra mogą zapisywać się na akcje naszej Spółki.” - powiedział Grzegorz Kędzierski, Prezes Zarządu Eurofilms SA.

.