Ergis

Komunikat prasowy

03 sierpnia 2006, 11:49

Eurofilms: wyniki za I półrocze

Eurofilms, wiodący polski producent folii stretch PE, termokurczliwej PVC i BOPP, po wynikach za dwa kwartały 2006 roku, podtrzymuje całoroczne prognozy finansowe przedstawione w prospekcie emisyjnym. Narastająco w minionych dwóch kwartałach spółka wypracowała przychody ze sprzedaży wyższe o 17 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie zysk netto wzrósł aż o 177 proc.

Kluczowe wydarzenia drugiego kwartału:

  • W końcu maja przeprowadzono pierwszą ofertę publiczną, w czerwcu akcje i PDA Eurofilms zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  • Spółka w drugim kwartale 2006 r. osiągnęła przychody w wysokości 31,78 mln zł i zysk netto na poziomie 1,11 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odpowiednio o 31 proc. i aż o 2.376 proc.;
  • Spółka zrealizowała w I półroczu 2006 r. przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 3 proc. od budżetowanych i zysk brutto na poziomie o 229 proc. wyższym od budżetowanego;
  • Eurofilms odnotował w I półroczu 2006 r. 62 proc. wzrost eksportu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;
  • Zgodnie z zapowiedziami prezentowanymi w ofercie publicznej, spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż z nowej linii do produkcji folii stretch, a także przyjęła do użytkowania nowo wybudowaną halę produkcyjną.

Szczegółowe dane finansowe przedstawiają się następująco:

W tys. złII kwartał 2006II kwartał 2005zmiana w proc.dwa kwartały 2006 narastającodwa kwartały 2005 narastającozmiana w proc.
Przychody netto ze sprzedaży31.77924.185+3156.12347.782+17
Zysk operacyjny2.2441.119+1003.2291.603+101
Zysk netto1.11445+23762.005725+177

W drugim kwartale spółka z sukcesem przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną, sprzedając wszystkie oferowane akcje po cenie 4 zł za sztukę. W efekcie spółka uzyskała ponad 16 mln zł. Emisja miała na celu przede wszystkim współfinansowanie projektów inwestycyjnych Eurofilms, które mają znacząco zwiększyć moce produkcyjne firmy: o 50 proc. w przypadku folii stretch i o 100 proc. w przypadku folii termokurczliwej PVC. Celem inwestycji spółki jest dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej oraz umocnienie pozycji na rynku polskim. Efektem tej strategii ma być wzrost przychodów ze sprzedaży spółki o 50 proc., począwszy od 2007 roku odnosząc się do roku 2005. Docelowo Eurofilms przewiduje, że eksport wyrobów stanowić będzie 40 proc. wartości przychodów ze sprzedaży (w 2005 roku stanowił on 23 proc. przychodów).


Wyniki i osiągnięcia Eurofilms w drugim kwartale potwierdzają plany oraz założenia przedstawione inwestorom w trakcie pierwszej oferty publicznej. W tym okresie spółka zwiększyła przychody o 31 proc. w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł aż o 2.376 proc. Jednocześnie osiągnięte w pierwszym półroczu wyniki stanowią odpowiednio 42 proc. i 35 proc. tegorocznej prognozy. W drugim półroczu 2006 r. Eurofilms pokaże w swoich wynikach finansowych pierwsze efekty nowych inwestycji, współfinansowanych ze środków z majowej emisji akcji.


Zgodnie z zapowiedziami prezentowanymi w ofercie publicznej, w drugim kwartale nastąpiło uruchomienie trzeciej linii CAST do produkcji folii stretch. Łączne wydatki inwestycyjne na ten cel były zaplanowane na kwotę około 26,8 mln zł (19,0 mln zł na środki trwałe i 7,8 mln zł na zwiększenie środków obrotowych). Zwiększenie mocy produkcyjnych przełoży się na dalszy wzrost przychodów i zysku brutto w kolejnych kwartałach.

“Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w pierwszym półroczu. W trzecim kwartale spodziewamy się umocnienia dotychczasowych pozytywnych tendencji. Wypełniamy obietnice, które złożyliśmy w trakcie oferty publicznej i podtrzymujemy zawarte w prospekcie prognozy finansowe na ten rok” - zapowiada Grzegorz Kędzierski, prezes Eurofilms.


Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży wysokości 133,42 mln zł i zysk netto 5,53 mln zł. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi szacunkami, w 2007 roku sprzedaż ma wzrosnąć do 153,3 mln zł, natomiast zysk netto ma przekroczyć 8,1 mln zł.

W drugiej połowie bieżącego roku należy oczekiwać zakończenia projektu “Druga linia PVC”.

Inwestycja obejmuje:
- zakup, instalację i uruchomienie drugiej linii do produkcji folii termokurczliwej PVC;
- inwestycje uzupełniające, obejmujące przede wszystkim przygotowanie hali produkcyjnej i rozbudowę magazynu;
- zwiększenie środków obrotowych (zapasów surowców, wyrobów gotowych i należności).
Łączne wydatki inwestycyjne na ten cel zostały zaplanowane na kwotę około 2,96 mln zł (2,26 mln zł na środki trwałe i 0,7 mln zł na zwiększenie środków obrotowych). Uruchomienie nowej linii przewidziano na listopad 2006 roku.


Dodatkowe informacje o firmie są dostępne także pod adresem www.eurofilms.com.pl

***


Eurofilms SA jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania artykułów z branży kosmetycznej, chemicznej, papierniczej), oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań).


W 2005 roku spółka wypracowała niemal 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i przeszło 6 mln zł zysku netto. Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 27 tys. ton rocznie folii stretch oraz 700 ton folii termokurczliwej PVC. Eurofilms zatrudnia ponad 100 osób.


Akcjonariuszami Eurofilms, którzy posiadają co najmniej 5 proc. Głosów na WZA są: ERGIS S.A., jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmujący się produkcją folii, granulatów, parapetów, paneli i tapet, posiadający 52,67 proc. kapitału i głosów na WZA spółki oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień” posiadający 12,33 proc. kapitału i głosów na WZA.

.