Ergis

Komunikat prasowy

27 października 2006, 22:18

Eurofilms: wyniki za III kwartał 2006

Eurofilms, wiodący polski producent folii stretch, termokurczliwej PVC i BOPP, narastająco przez trzy kwartały bieżącego roku osiągnął wyniki lepsze niż w tym samym okresie 2005 roku: przychody były wyższe o ponad 25,9 proc., zysk operacyjny o 17,9 proc., zysk brutto zanotował wzrost o prawie 31 proc., a zysk netto o prawie 8,5 proc.

Po wynikach za trzy kwartały 2006 roku Spółka podtrzymuje całoroczne prognozy finansowe zysku netto przedstawione w prospekcie emisyjnym (5,54 mln zł). Jednocześnie Eurofilms koryguje o niespełna 5% wartość przychodów: do 127,5 mln zł z 133,4 mln zł. Korekta przychodów wiąże się z niższymi niż zakładano cenami surowca podstawowego i w efekcie niższymi cenami jednostkowymi wyrobów gotowych.

Po trzech kwartałach narastająco Spółka wypracowała 93,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 74 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny  wyniósł 5,47 mln zł, wobec 4,64 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie zysk brutto sięgnął 4,52 mln zł wobec 3,45 mln zł w ubiegłym roku, a zysk netto 3,96 mln zł wobec 3,65 mln zł w roku 2005.

Szczegółowe dane finansowe przedstawiają się następująco:

 

W mln zł

III kwartał 2006

III kwartał 2005

zmiana w proc.

III kwartały 2006 narastająco

III kwartały 2005 narastająco

zmiana w proc.

Przychody netto ze sprzedaży

37,10

26,27

+41,23

93,22

74,06

+25,87

Zysk operacyjny

2,24

3,03

-26,07

5,47

4,64

+17,89

Zysk brutto

2,23

2,76

-19,20

4,52

3,45

+31,01

Zysk netto

1,96

2,93

-33,11

3,97

3,66

+8,47

 

Wyniki osiągnięte przez Eurofilms w ciągu trzech kwartałów 2006 r. są lepsze od założonych w budżecie firmy na ten okres. Co prawda przychody są niższe od budżetowanych o niespełna 4 proc. w związku z niższymi cenami jednostkowymi wyrobów gotowych, ale zysk ze sprzedaży jest wyższy o prawie 12 proc. od budżetowanego. Z kolei zysk brutto jest wyższy o ponad 20 proc, a zysk netto o ponad 11 proc.

Jednocześnie należy zauważyć, że w samym trzecim kwartale bieżącego roku doszło do spadku marż w porównaniu z III kwartałem 2005 roku. Wiąże się to ze zmniejszaniem zjawiska sezonowości, które w poprzednim okresie charakteryzowało się uzyskiwaniem wyższych marż jednostkowych w II półroczu. W efekcie w poprzednich latach, przy stałych kosztach działalności spółki w II półroczu, a zwłaszcza w III kwartale, osiągano lepsze wyniki finansowe. Natomiast w bieżącym roku występuje tendencja do wyrównywania się wyników osiąganych w poszczególnych kwartałach, czego przykładem były znacznie lepsze wyniki I półrocza 2006 roku w porównaniu do wyników z I półrocza 2005 roku.

„Zmniejszenie zjawiska sezonowości w naszej działalności nie ma negatywnego przełożenia na wyniki osiągane w całym roku. Uważam, że ta tendencja przyczyni się za to do poprawy przejrzystości naszego biznesu dla inwestorów. Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w ciągu trzech kwartałów 2006 roku. Podtrzymujemy zawarte w prospekcie prognozy zysku na ten rok.” – mówi Grzegorz Kędzierski, Prezes Zarządu Eurofilms.

W trzecim kwartale zrealizowano następujące inwestycje: zakup przewijarki, zwiększającej moce produkcyjne w odniesieniu do folii ręcznej stretch PE, a także inwestycje odtworzeniowe zgodnie z przyjętym budżetem. Po trzech kwartałach 2006 roku z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 17.930 tys. zł pozostały do zrealizowania inwestycje o wartości 2,3 mln zł, głównie są to wydatki związane z zakupem i uruchomieniem linii do produkcji folii termokurczliwej PVC, zakupem przewijarki do folii oraz inwestycjami odtworzeniowymi. Większość zobowiązań inwestycyjnych została uregulowana; wysokość zobowiązań leasingowych na koniec trzeciego kwartału wynosi: 1,8 mln zł. Spółkanie przewiduje przekroczenia wydatków inwestycyjnych założonych w budżecie. Źródłem finansowania dalszych inwestycji będą środki pozyskane z emisji Akcji Serii D w wysokości15,2 mln (po potrąceniu kosztów emisji).

Uaktualnione prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży w wysokości 127,5 mln zł i zysk netto na poziomie 5,54 mln zł. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi szacunkami, w 2007 roku sprzedaż ma wzrosnąć do 154,3 mln zł, natomiast zysk netto ma przekroczyć 8,1 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.eurofilms.com.pl

*** 

Eurofilms SA jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych), oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań).

W 2005 roku spółka wypracowała niemal 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i przeszło 6 mln zł zysku netto, a w III kwartałach 2006 odpowiednio 93 mln zł i prawie 4 mln zł. Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 27 tys. ton rocznie folii stretch oraz 700 ton folii termokurczliwej PVC. Eurofilms zatrudnia ponad 100 osób.

.