Ergis

Media

05 listopada 2010, 14:00

Grupa ERGIS po III kw. 2010: zdecydowany wzrost sprzedaży dzięki dynamice rynku polskiego

Grupa ERGIS zanotowała po trzecim kwartale 2010 przychody ze sprzedaży w wysokości 448,43 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6,8% w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 11,28 mln zł. ...

01 września 2010, 10:03

Grupa ERGIS po I półroczu 2010: Wzrost sprzedaży pomimo niekorzystnych warunków rynkowych

Grupa ERGIS zanotowała po pierwszym półroczu 2010 przychody ze sprzedaży w wysokości 286,58 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3% w porównaniu do analogicznego okresu 2009. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 6,13 mln zł. ...

13 maja 2010, 09:14

Grupa ERGIS po 1Q2010 – utrzymanie poziomu sprzedaży pomimo trudnej sytuacji rynkowej, wysoka dynamika zysku netto

Grupa ERGIS zrealizowała swój cel strategiczny w I kwartale 2010 roku. Grupa utrzymała stabilny poziom sprzedaży, osiągając, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, przychody w wysokości 135,2 mln zł. ...

25 lutego 2010, 11:05

Grupa ERGIS: wysoka dynamika wyników i umocnienie pozycji rynkowej w 2009 roku

Grupa ERGIS zanotowała znakomite wyniki finansowe w 2009 roku, pomimo osłabienia tempa wzrostu gospodarki. Wynik brutto na sprzedaży Grupy wzrósł do 99,8 mln zł, czyli był o 18,6% wyższy niż rok wcześniej. ...

.