Ergis

Media

13 listopada 2013, 11:53

Grupa Ergis po trzech kwartałach 2013: wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała po trzech kwartałach 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 520 mln zł, czyli o 7,5% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. ...

16 października 2013, 14:36

Grupa Ergis inwestuje w kolejną linię z warstwami nano

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisała z niemiecką firmą Windmoeller & Hoelscher KG umowę na dostawę i uruchomienie linii technologicznej do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE z warstwami NANO. ...

19 sierpnia 2013, 14:47

Grupa ERGIS po pierwszym półroczu 2013: Kontynuacja wzrostu sprzedaży, dynamiczny wzrost wyników operacyjnych

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała w pierwszym półroczu 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 338,4 mln zł, czyli o 8,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom blisko 23 mln zł (czyli była wyższa o 51,3% od osiągniętej w I półroczu 2012 r.). ...

14 maja 2013, 13:47

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2013: Wzrost sprzedaży i znacząca poprawa rentowności operacyjnej

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w pierwszym kwartale 2013 przychody ze sprzedaży na poziomie 162,1 mln z, czyli o 3,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. ...

18 lutego 2013, 15:02

Grupa ERGIS po czwartym kwartale: konsekwentny rozwój sprzedaży, wyniki operacyjne w IV kw. pod wpływem wysokich cen surowców

Komunikat prasowy   Warszawa, 18 lutego 2013 r.     GRUPA ERGIS PO CZWARTYM KWARTALE:  KONSEKWENTNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY, WYNIKI OPERACYJNE W IV KW. POD WPŁYWEM WYSOKICH CEN SUROWCÓW     Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w czwartym kwartale 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 149,9 mln z, czyli o 1,3% wyższe od osiągniętych...

.